Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Kalendarz
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

Szkoła Współpracy.
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Projekt rozpoczął się w marcu 2013 roku, potrwa do końca lutego 2015 roku. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół w Polsce poprzez opracowanie, rozpowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. W projekcie wzięły udział 1034 szkoły i przedszkola.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Przedstawicielki naszej szkoły: Izabela Duszak, Dominika Misiak, pani Elżbieta Mielnicka, pani Agnieszka Wielgolińska, pani Anna Bałon i dyrektor szkoły pani Małgorzata Pieczyńska uczestniczyły w czterech jednodniowych warsztatach w Pułtusku w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną. W efekcie zrealizowanych działań w szkole zostanie opracowany i wdrożony program współpracy przy czynnym zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli. W marcu w celu uaktywnienia wszystkich podmiotów w szkole zostały zorganizowane debaty dotyczące stanu i barier rozwoju współpracy w szkole dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Następnym etapem projektu było zorganizowanie w maju we wszystkich klasach różnego rodzaju imprez integracyjnych, w których uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Ostatnim działaniem związanym z realizacją projektu będzie opracowanie do końca września 2014 r. programu współpracy przygotowanego przez wszystkie podmioty. Ma on uwzględnić propozycje, które wypracowane zostały w trakcie debaty oraz umiejętności wyniesione z warsztatów.[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]