Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Kalendarz
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

PATRON SZKOŁY

Ksiądz Antoni Pęksa
[Rozmiar: 10803 bajtów]

Ksiądz Antoni Pęksa – urodził się 8.04.1928r. we wsi Dzwonek. Do VI 1939 roku uczył się w szkole podstawowej, a w czasie II wojny światowej kontynuował naukę na tajnych kompletach. W 1944 roku zaraz po wyzwoleniu rozpoczął naukę w szkole średniej. Jesienią 1947 roku wstąpił do nowicjatu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich, a w 1948 roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie koło Warszawy na Wydziale Filozofii i Teologii.

[Rozmiar: 10803 bajtów]

Tam też w 1953 roku otrzymał z rąk ks. Biskupa Zygmunta Choromańskiego święcenia kapłańskie i rozpoczął kapłańską pracę w Poznaniu, Wadowicach, Łodzi, Czarnockiej Górze, Szczecinie i Ostrołęce.

[Rozmiar: 10803 bajtów]

W służbie duszpasterskiej koncentrował się na pracy z dziećmi i młodzieżą, opiece nad chorymi. Jako honorowy kapelan kultywował ułańskie tradycje 5 Pułku organizując coroczne uroczyste zjazdy byłych żołnierzy tego pułku. Zwieńczeniem jego pracy jest wybudowana w Laskowcu kaplica – ośrodek duszpasterski. Zmarł nagle na zawał serca 27 września 1997.

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]