Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013

[Rozmiar: 213889 bajtów]

W dniu 28 czerwca 2013 roku odbyła się ostatnia uroczystość szkolna w roku szkolnym 2012/2013. O godzinie 10:30 uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz liczni goście zgromadzili się na holu szkolnym. Wszystkich zgromadzonych powitała prowadząca całą uroczystość, uczennica klasy IV Dominika Misiak. Spośród zaproszonych gości do szkoły przybyli: ksiądz Andrzej Misiun, radny naszej gminy – Pan Stanisław Konopka, radny naszej gminy – Pan Andrzej Gierwatowski, przedstawiciel Urzędu Gminy Rzekuń – Pan Tomasz Tymiński, Pani Teresa Sagała, Pan Jerzy Pęksa, Pan Łukasz Załęski.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych Dominika wydała komendę „Baczność!”, po której przy dźwięku werbli wprowadzono poczet sztandarowy. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru. Chorążego sztandarowego, ucznia klasy szóstej, Mateusza Opęchowskiego zastąpił uczeń klasy piątej, Jakub Kuliś. Natomiast uczennice klasy szóstej Karolinę Rzepa i Natalię Mróz zastąpiły Izabela Duszak, uczennica klasy czwartej i Alicja Gumowska, uczennica klasy piątej. Po zmianie w poczcie sztandarowym nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klasy szóstej.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, Pani Małgorzata Pieczyńska. W swoim przemówieniu Pani dyrektor w skrócie podsumowała pracę szkoły w mijającym roku szkolnym, podziękowała za pracę nauczycielom, uczniom i rodzicom. Życzyła wszystkim zasłużonego miłego wypoczynku w czasie wakacji i przypomniała o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. W imieniu wójta Gminy Rzekuń zabrał głos Pan Tomasz Tymiński. Usłyszeliśmy dobre wiadomości dla nas wszystkich. Bowiem na 01.07.2015r. planowane jest wybudowanie sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną przy naszej szkole.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po przemówieniach i wyprowadzeniu pocztu sztandarowego zgromadzeni na uroczystości obejrzeli krótką część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy V. Po zejściu ze sceny uczniów klasy piątej głos zabrali uczniowie klasy szóstej. Zgromadzeni obejrzeli przygotowaną przez nich prezentację multimedialną, w której opisany był każdy absolwent. Obejrzeliśmy i usłyszeliśmy też słowa podziękowania dla każdego nauczyciela, pani dyrektor i wszystkich pracowników szkoły. Absolwenci w swoich podziękowaniach nie zapomnieli też o swoich rodzicach i gościach.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Niezwykle wzruszającym momentem było pożegnanie z wychowawcą panem Zbigniewem Śmiarowskim, któremu odśpiewali piosenkę pożegnalną do melodii znanego utworu „Windą do nieba”.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po zejściu ze sceny uczniów klasy szóstej Pani dyrektor przystąpiła do wręczania świadectw ukończenia szkoły z wyróżnieniem i nagród. Pani dyrektor wraz z wychowawcą wręczyli absolwentom świadectwa i dyplomy ukończenia szkoły podstawowej. Po zakończeniu części oficjalnej na holu szkolnym uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami, gdzie odebrali swoje świadectwa szkolne. Nareszcie wakacje!!!

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]