Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

Spotkanie z miłośnikiem Kurpiowszczyzny

[Rozmiar: 213889 bajtów]

17 maja 2013 roku gościł w naszej szkole znany regionalista, poeta, działacz kultury, założyciel i działacz Związku Kurpiów pan Tadeusz Grec. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wygłoszonego przez niego wykładu na temat gwary kurpiowskiej. Dowiedzieli się, że największym osiągnięciem pana Greca jest wieloletnia współpraca z profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Iowa w Stanach Zjednoczonych Jerzym Rubachem, językoznawcą, fonologiem, nad graficznym opracowaniem pisowni gwary kurpiowskiej i ustaleniem fonetycznego brzmienia poszczególnych liter. Efektem wieloletniej współpracy była publikacja „Zasad pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego”. Jest to drugie tego typu opracowanie dialektu w Polsce, po języku kaszubskim.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Uczestnicy spotkania ćwiczyli pod kierunkiem niezwykłego nauczyciela wymowę poszczególnych głosek w gwarze kurpiowskiej, powtarzali za regionalistą fragmenty wierszy. Gość za-ciekawił słuchaczy recytacją wierszy w gwarze kurpiowskiej. Zaśpiewał też pieśni kurpiowskie. Następnie odczytał zgromadzonym dwa napisane przez siebie wiersze. Uczniowie na-grodzili poetę gromkimi brawami.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Oprócz ogromnej wiedzy dotyczącej niematerialnej kultury Kurpiów pan T. Grec podarował nam też opracowane zasady pisowni literackiego dialektu kurpiowskiego oraz napisane przez siebie utwory poetyckie. Chętnie wysłuchał recytacji w gwarze kurpiowskiej wierszy Marianny Staśkiewicz w wykonaniu Izabeli Duszak z klasy czwartej i Natalii Mróz z klasy szóstej. Pochwalił za dobre „mazurzenie” i udzielił wskazówek, nad czym jeszcze należy popracować.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Dwie godziny spotkania minęły bardzo szybko w ciepłej i przyjacielskiej atmosferze. Pani dyrektor Małgorzata Pieczyńska podziękowała panu Grecowi za ciekawą lekcję mającą na celu ocalenie mowy kurpiowskiej przed zapomnieniem i wyraziła nadzieję, że znany regionalista zechce w przyszłości odwiedzić naszą szkołę jeszcze nie raz.

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]