Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie pierwszaków

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Dnia 13 października 2017 roku, o godzinie 09:00 obchodziliśmy w naszej szkole dwie, obie równie ważne uroczystości – Dzień Edukacji Narodowej oraz Pasowanie na ucznia dzieci z klasy pierwszej. Aby uczestniczyć w tych uroczystościach uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście spotkali się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Maciej Kubeł serdecznie powitał wszystkich zebranych. Następnie pani Małgorzata Pieczyńska, dyrektor szkoły, również przywitała wszystkich gości i wygłosiła krótkie przemówienie poświęcone edukacji jak i naszym pierwszakom. Głos zabrali również zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Rzekuń – pani Bożena Jaskólska, Radny Gminy Rzekuń – pan Jerzy Konopka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Żbikowska.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Podczas uroczystości Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły pani Bożenie Janczewskiej, pani Joannie Jezior, panu Wojciechowi Skłodowskiemu oraz pani Bożenie Rykowskiej . Pani Dyrektor ogłosiła również, że Pani Urszula Majkowska otrzymała Medal Komisji Narodowej, zaś Nagrodę Wójta Gminy Rzekuń otrzymała Pani Marianna Zalewska. W swoim przemówieniu Pani Bożena Jaskólska, Sekretarz Gminy Rzekuń , ogłosiła, że Medal Komisji Narodowej otrzymuje również Pani dyrektor, Małgorzata Pieczyńska.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Potem nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas II - VI oraz chóru szkolnego. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Nadszedł czas na ślubowanie pierwszoklasistów. Antoni z klasy VI wprowadził odświętnie ubranych pierwszaków. Dzieci z rumieńcami na twarzach z wielkim przejęciem recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Wspaniale rozwiązywały zagadki o tematyce szkolnej.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po przemówieniach oraz wręczeniu nagród nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy I, klasy IV, klasy V i klasy VII oraz chóru szkolnego. Pierwsza część przedstawienia była poświęcona Dniu Edukacji Narodowej, gdzie uczniowie klasy IV w imieniu wszystkich uczniów podziękowali nauczycielom, pracownikom szkoły oraz osobom związanym z oświatą za wyrozumiałość i trud pracy. Następnie Karolina z klasy IV wprowadziła na scenę naszych pięknie ubranych pierwszoklasistów, gdzie zdawali oni egzamin na ucznia. Po zakończonej części artystycznej uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Nadszedł czas na Pasowanie pierwszoklasistów. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na ucznia wielkim, czerwonym ołówkiem. Uczniowie otrzymali z rąk dyrektora i Pani Bożeny Jaskólskiej gratulacje oraz pamiątkowe dyplomy. Starsi koledzy życzyli już prawowitym uczniom naszej szkoły samych szóstek i piątek, zaś rodzice złożyli podziękowanie wychowawcy klasy I Pani Joannie Jezior oraz Pani Dyrektor Małgorzacie Pieczyńskiej.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu zostali przyjęci:
Chełstowska Justyna,
Fabisiewicz Franciszek,
Gerwatowska Nikola,
Górski Adam,
Jakubiak Anna,
Kucharczyk Tomasz,
Murach Bartosz,
Piechocińska Lena,
Socha Leon.

Nauczycielom , pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom zostały wręczone laurki z życzeniami wykonanymi przez Samorząd Uczniowski.


KM

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]