Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

Sala gimnastyczna w Laskowcu - już otwarta!

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1
im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
składa podziękowanie
Pani Agnieszce Ambrzykowskiej za uszycie strojów dla uczniów,
Państwu Urszuli i Jarosławowi Cwalina za wparcie rzeczowe
w zorganizowaniu uroczystości.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

20 października 2015r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu nastąpił długo oczekiwany moment oficjalne oddanie sali gimnastycznej.


20 października 2015r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu nastąpił długo oczekiwany moment oficjalne oddanie sali gimnastycznej.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Tej ważnej dla uczniów i społeczności lokalnej uroczystości przyświecały słowa: „Żyj z pasją, bądź wytrwały i nigdy nie rezygnuj z marzeń”.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

„Spełniło się nasze marzenie! Marzenie wielu roczników uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Laskowca. Sala gimnastyczna, której oddanie dziś świętujemy to obiekt na miarę XXI wieku, który jest wspaniałą wizytówką naszej gminy. Pozwoli naszym uczniom rozwijać pasje i sięgać w duchu zdrowej rywalizacji po sportowe trofea, ucząc, że w dążeniu do celu i realizacji marzeń warto być wytrwałym” - tymi słowami rozpoczęła uroczystość Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Pieczyńska witając licznie przybyłych gości.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Swoją obecnością zaszczycili nas: Ksiądz Michał Borowski- Proboszcza Parafii św. Wojciecha w Wojciechowicach, Ksiądz Andrzej Narwojsz, Pan Arkadiusz Czartoryski Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Teresa Michalak Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, Pan Marian Krupiński Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce, Pan Stanisław Kubeł Starosta Powiatu Ostrołęckiego, Pan Krzysztof Parzychowski Wicestarosta Powiatu Ostrołęckiego, Pan Stanisław Godzina Wójt Gminy Rzekuń, Pan Jerzy Ksepka Wójt Gminy Łyse, Pan Stefan Prusik Wójta Gminy Lelis, Pan Edward Gryczka Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń, Pani Bożena Jaskólska Sekretarz Gminy Rzekuń ,Pan Jerzy Konopka i Rafał Pupek Radni Gminy Rzekuń, Pan Marian Grzegorczyk Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy Rzekuń i Pani Hanna Napiórkowska, Pani Danuta Orzołek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, Pani Agnieszka Majdecka Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu, Dyrektorzy wszystkich gminnych szkół, Pani Agnieszka Głosek projektant wnętrz oraz wielu przyjaciół szkoły: Pan Wiesław Kisiel, Pana Jerzy i Krzysztof Pęksa, Pani Anna Pęksa-Duch, Pani Teresa Chrostowska, Pan Przemysław Dąbrowski, Państwo Urszula i Jarosław Cwalina, Pani Czesława Lewandowska, Pani Katarzyna Mierzejewska, Pani Teresa Sagała.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Pani Małgorzata Pieczyńska, podziękowała w imieniu całej społeczności szkolnej wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu sportowo – dydaktycznego. Po niej głos zabrał Wójt Gminy Rzekuń Pan Stanisław Godzina. W swoim wystąpieniu przybliżył historię budowy sali gimnastycznej w Laskowcu. Na przestrzeni 2 lat udało się zbudować nowoczesną, wielofunkcyjną salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym i dydaktycznym w postaci 2 sal lekcyjnych, jadalni, świetlicy socjoterapeutycznej i pomieszczenia dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu.Całkowity koszt inwestycji to 2.950.431 zł. z czego kwota 615 900 zł. to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Symbolem oficjalnego otwarcia sali był akt przecięcia wstęgi, którego dokonali: poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Arkadiusz Czartoryski, Starosta Powiatu Ostrołęckiego Pan Stanisław Kubeł, Wójt Gminy Rzekuń Pan Stanisław Godzina, Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń Pan Edward Gryczka, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Pani Teresa Michalak, Pan Jerzy Pęksa, Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Pieczyńska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Wioleta Pupek i przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Julita Kaczmarczyk.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Aby ustrzec uczniów ćwiczących na sali od kontuzji i zapewnić wszystkim osobom z niej korzystającym przychylność losu poświęcili ją proboszcz parafii św. Wojciecha w Wojciechowicach ksiądz Michał Borowski i opiekun kaplicy w Laskowcu ksiądz Andrzej Narwojsz.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie podziękowań tym, którzy przyczynili się do wybudowania i wyposażenia sali gimnastycznej. Honorowy Tytuł „Przyjaciel Szkoły” z tej okazji Kapituła złożona z uczniów, rodziców i nauczycieli przyznała Wójtowi Gminy Rzekuń panu Stanisławowi Godzinie, Radzie Gminy Rzekuń za działania na rzecz poprawy jakości pracy szkoły oraz Pani Agnieszce Głosek za wieloletnią bezinteresowną pomoc przy aranżacji wnętrz szkoły. Pamiątkowe podziękowania za wsparcie, pomoc i owocną współpracę wręczono: Panu Janowi Radeckiemu , Markowi Andrzejczykowi, Tomaszowi Tymińskiemu, Rafałowi Pupek oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki za dofinansowanie inwestycji. Wszystkim niewymienionym z imienia i nazwiska, którzy angażowali się w powstanie obiektu zadedykowano piękną, nastrojową piosenkę „Nasz szkolny dom” w wykonaniu Kingi Perzanowskiej.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po wręczeniu podziękowań głos zabrali zaproszeni goście. Wiele słów uznania skierowano do pana wójta i pani dyrektor i całej społeczności szkolnej, gratulując inicjatywy i wytrwałości w realizacji inwestycji, pięknego i bajecznie kolorowego wystroju szkoły oraz wyposażenia na miarę XXI wieku. Życzyli, aby obiekt służył jak najlepiej uczniom i społeczności lokalnej, wręczali upominki, wśród których, ku radości uczniów, dominowały piłki. Władzom Gminy Rzekuń przedstawiciele władz lokalnych życzyli wielu równie pomyślnych inwestycji. Pani Teresa Michalak Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce złożyła specjalne podziękowanie panu wójtowi za bycie „wizjonerem” w dziedzinie oświaty i podejmowanie działań na rzecz jej rozwoju. Gratulacje w formie listu gratulacyjnego przekazała też Pani Aleksandra Plucińska Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej wyrażając nadzieję, że nowa sala spełni oczekiwania grona pedagogicznego i uczniów i będzie stanowić dobrą bazę do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Rzekuń a także przyczyni się w przyszłości do wychowania kolejnego pokolenia polskich sportowców.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Później głos zabrali uczniowie, prezentując spektakularny pokaz artystyczny, który z zachwytem podziwiali uczestnicy uroczystości. Na scenie pojawił się Zespół Szkolnych Gagatków, którzy odśpiewali piosenkę o gimnastyce. Po nim sceną zawładnęły wróżki, przenosząc wszystkich na olimpiadę. Igrzyska rozpoczęły się zapaleniem znicza. Greckie boginie ubrane w białe szaty zaprezentowały układ taneczny z kołami olimpijskimi. Przedstawiciel uczniów złożył ślubowanie, po którym rozpoczął się dynamiczny pokaz dyscyplin sportowych w wykonaniu uczniów. Olimpiada dobiegła końca i wróżki przeniosły widzów z powrotem do szkoły. Na scenę wkroczyli tancerze Krystyna Podsiadlik i Paweł Kosikowski, prezentując żywiołową czaczę. Dziewczynki z klas I – III wykonały układ z pomponami, a mamy można było podziwiać w odważnym układzie zumby.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Przygotowano też niespodziankę sportową dla gości – rzuty piłką ręczną do bramki. Strzałom towarzyszyły ogromne emocje i doping widzów. Uroczystość zakończyło wypuszczenie przez dzieci kolorowych balonów i pojawienie się okazałego tortu, którym poczęstowano osoby zgromadzone w sali.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście zwiedzali budynek szkoły, dokonali wpisów w Księdze Pamiątkowej. Od godziny 18.00 rozpoczęły się rozgrywki sportowe w piłkę halową. Do wspólnej rywalizacji stanęli uczniowie, rodzice i absolwenci.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

To, co dziś jest rzeczywistością – wczoraj było nierealnym marzeniem.


KG i MP

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]