Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O REGIONIE

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Cele konkursu:
• Zainteresowanie uczniów historią regionu i jego zabytkami
• Kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania.
• Poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu.

Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu.

Przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku.
Co tydzień, w piątek (8, 15 22 i 29 stycznia, 5, 12, 19 i 26 lutego, 4, 11, 18 i 25 marca) o godzinie 20:00 na stronie internetowej szkoły zamieszczane będą 2 pytania konkursowe.
Każda poprawna odpowiedź to 1 punkt. (12 zestawów po 2 pytania = 24 punkty)
Uczestnik, który jako pierwszy udzieli poprawne odpowiedzi otrzyma dodatkowo 1_punkt. (maksimum 12 punktów)
Uczestnik, który udzieli minimum 75 % poprawnych odpowiedzi i zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma nagrodę.
Odpowiedzi proszę przesyłać na adres vorga@buziaczek.pl

Komisję konkursową stanowią:
1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego
2. Nauczyciel - bibliotekarz
3. Nauczyciel zajęć komputerowych
4. Nauczyciel historii

Decyzje komisji konkursowej są ostatecznie i nie ma od nich odwołania.

POWODZENIA

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]