Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O REGIONIE

[Rozmiar: 213889 bajtów]

25 marzec 2016.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

1. Jeden z bohaterów kampanii wrześniowej dowódca Obrony Rejonu Umocnionego Hel, przebywał w latach pięćdziesiątych w Ostrołęce. Jego pobyt upamiętnia tablica pamiątkowa na domu, w którym mieszkał oraz nazwa jednej z ulic. Podaj jego stopień oraz imię i nazwisko.

2. Patronem naszej szkoły jest ksiądz Antoni Pęksa. Podaj ile lat przeżył w kapłaństwie ksiądz A. Pęksa.


18 marzec 2016.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

1. Od podziału Polski na dzielnice w 1138 roku, na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego, do 1529 roku Mazowsze było samodzielnym księstwem. Podaj imiona ostatnich władców Mazowsza z dynastii Piastów.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

2. Jak upamiętniono tragicznie zmarłego Arkadiusza Gołasia polskiego siatkarza, olimpijczyka, reprezentanta Polski w latach 2001–2005, który urodził się w Przasnyszu, a całą młodość spędził w Ostrołęce?


11 marzec 2016.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

1. Po wybuchu I wojny światowej nad Narwią koncentrowała się 2 armia rosyjska mająca zaatakować Prusy Wschodnie. W tym czasie jej sztab kwaterował w Ostrołęce, by po rozpoczęciu ofensywy podążyć za maszerującymi wojskami. Jak nazywał się jej dowódca poległy w bitwie pod Tannenbergiem?

[Rozmiar: 213889 bajtów]

2. Ostrołęka do końca XX wiek była ważnym węzłem kolejowym – zbiegały się tu cztery linie kolejowe z Wielbarka, Łap, Tłuszcza i Małkini. W którym roku otwarto pierwszą z tych linii kolejowych do Ostrołęki?


4 marzec 2016.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

1. Jeden z najważniejszych twórców polskiego pozytywizmu, autor min. powieści dla młodzieży "Wspomnienia niebieskiego mundurka" urodził się w Ostrołęce. Podaj jego imię i nazwisko.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

2. Pierwsi mieszkańcy Kurpiowszczyzny zajmowali się rybołówstwem, myślistwem oraz bartnictwem na podstawie królewskich przywilejów (prawo bartne, przywilej trwał do 1801 roku). Kim byli bartnicy czym się zajmowali?


26 luty 2016.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

1. Generał Antoni Józef Madaliński był jednym z dowódców w insurekcji kościuszkowskiej 1794. Od 1793, gdy dowodzona przez niego brygada została na skutek rozbiorów przymusowo przekwaterowana z rodzinnej Wielkopolski na Mazowsze, był aktywny w konspiracji przedpowstańczej. Osobę Madalińskiego rozważano wówczas jako "rezerwową" kandydaturę na Naczelnika powstania. Wobec groźby redukcji wojska, nakazanej przez władze rosyjskie, na naradzie w siedzibie dowództwa brygady w Ostrołęce, prawdopodobnie 8 marca 1794, zdecydowano o rozpoczęciu powstania. Jak upamiętniono jego pamięć w Ostrołęce?

[Rozmiar: 213889 bajtów]

2. Jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków Ostrołęki jest Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego popularnie zwany "klasztorem". Do jakiego zakonu należał do 1864 roku?


19 luty 2016.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

1. Strój kurpiowski. Jak nazywa się odświętne nakrycie głowy noszone przez dziewczęta wykonane z czarnego aksamitu, ozdobione sztucznymi kwiatami, cekinami lub wstążkami?

[Rozmiar: 213889 bajtów]

2. Corocznie we wrześniu poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczy w mszy św. w intencji poległych żołnierzy w kościele pw. św. Wojciecha i uroczystościach przy pomniku im poświęconym. Jak nazywał się pułk kawalerii II Rzeczpospolitej stacjonujący do 1939r. w Ostrołęce?


12 luty 2016.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

1. Po przegranej kampanii wrześniowej terytorium II Rzeczpospolitej podzielone zostało między ZSRR i Niemcy. Pod którego z państw okupacją znalazła się Ostrołęka, a którego Laskowiec.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

2. Jak upamiętniona została działalność wielkiego społecznika doktora Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Podaj jeden przykład.


5 luty 2016.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

1. W granicach którego z państw zaborczych znalazła się Ostrołęka i okolice po III rozbiorze Polski w 1795 roku?

[Rozmiar: 213889 bajtów]

2. Datę bitwy pod Ostrołęka z okresu powstania listopadowego łatwo zapamiętać ponieważ w tym dniu przypada święto. Podaj datę bitwy i jakie święto wypada w tym dniu.


29 styczeń 2016.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

1. W 2013 roku w naszej szkole miał wykład jeden z redaktorów „Słownika wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich” podaj jego imię i nazwisko.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

2. W której z części trylogii Henryka Sienkiewicza główny bohater spotyka się z Kurpiami. Podaj jego imię i nazwisko oraz tytuł tej powieści.


22 styczeń 2016.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

1 Kto nadał Ostrołęce prawa miejski (przywilej na wójtostwo)?

[Rozmiar: 213889 bajtów]

2 Generał Józef Bem jest uznawany za bohatera dwóch narodów: polskiego i ...


15 styczeń 2016.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

1 Legendarnym przywódcą Kurpiów w czasie walk z wojskami sasko-rosyjskimi w latach 1733–1735 był Stach Konwa. W jakim mieście znajduje się przedstawiony pomnik.

2 Nazwa "Kurp" początkowo była przezwiskiem nadanym przez okoliczną ludność, mieszkańcom Puszczy Zielonej i Białej. Od jakiego przedmiotu wywodzi się nazwa tej grupy etnograficznej.


8 styczeń 2016.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

1 Na Łuku Triumfalnym w Paryżu znajduje się napis OSTROLENKA upamiętniający zwycięstwo wojsk francuskich. Podaj dzień, miesiąc i rok kiedy stoczono tę bitwę.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

2 Kto i w którym roku założył Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie?


Odpowiedzi proszę przesyłać na adres vorga@buziaczek.pl

POWODZENIA

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]