Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Kalendarz
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla rodziców"

Obwieszczamy koniec roku!

[Rozmiar: 213889 bajtów]

W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 z udziałem pani dyrektor, wychowawców, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi, uczniów oraz zaproszonych gości. Nasze zaproszenie przyjęli: Ksiądz Michał Borowski proboszcz parafii św Wojciecha w Ostrołęce, Pan Stanisław Godzina Wójt Gminy Rzekuń, Pani Agnieszka Majdecka Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu, Pani Teresa Chrostowska, Pani Teresa Sagała, Pani Katarzyna Mierzejewska oraz przedstawiciele rodziny patrona szkoły: Pani Anna Duch i Pan Jerzy Pęksa.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego nastąpiło przekazanie sztandaru. Uczniów klasy szóstej zastąpili w poczcie: Aleksander Próchnicki, Maja Piechocińska i Julia Suplicka.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Na scenę wkroczyli kończący szkołę podstawową uczniowie klasy szóstej, którzy złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu Pani Dyrektor, Wójt Gminy z wychowawcą klasy wręczyli świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i nagrody uczniom klasy szóstej.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymały: Magdalena Mielnicka – uzyskała średnią ocen 5,36 i wzorowe zachowanie, Kinga Perzanowska – uzyskała średnią ocen 5,27 i wzorowe zachowanie, Izabela Marcińczyk – uzyskała średnią ocen 4,82 i wzorowe zachowanie oraz Oliwia Twardziak – uzyskała średnią ocen 4,82 i bardzo dobre zachowanie. Wręczone zostały również nagrody: Nagroda Patrona Szkoły Magdalenie Mielnickiej, nagroda ufundowana przez rodzinę Patrona Szkoły państwa Pęksów Izabeli Marcińczyk oraz wyróżnienie „Ambitny Uczeń” Kindze Perzanowskiej.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po wręczeniu świadectw głos zabrała dyrektor szkoły pani Małgorzata Pieczyńska. W swoim przemówieniu podsumowała kończący się rok szkolny i życzyła wszystkim wspaniałych, bezpiecznych wakacji. Do zebranych zwrócili się również ksiądz Michał Borowski i Wójt Gminy Rzekuń pan Stanisław Godzina. Część oficjalna dobiegła końca, a Poczet Sztandarowy został wyprowadzony.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Prowadzący zaprosił wszystkich do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy szóstej wspieranych przez młodszych kolegów i koleżanki. Były wiersze, skecze i wzruszające piosenki.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po części artystycznej dyrektor szkoły Pani Małgorzata Pieczyńska wręczyła też uczniom klas IV – V świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za wyniki w nauce uczniom klasy drugiej i trzeciej, listy gratulacyjne dla rodziców, nagrody za różnego rodzaju działalność uczniów oraz podziękowania dla rodziców za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Uroczystość zakończyło wręczenie Honorowego tytułu „Przyjaciela Szkoły” Pani Teresie Chrostowskiej.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

WS

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]