Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

DZIEŃ ZIEMI

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi 22 kwietnia 2016 roku w Polsce poświęcone były:


– działaniom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń
– promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej,
– zwiększeniu zainteresowania źródłami energii odnawialnych wykorzystywanymi przez indywidualne gospodarstwa domowe,
– problemom oszczędzania energii w domu.

Stan powietrza, w wielu miejscach w naszym kraju, budzi zastrzeżenia, a liczne badania wskazują bezpośredni wpływ złej jakości powietrza na stan naszego zdrowia. Dzień Ziemi 2016 obchodziliśmy pod hasłem – „ Palący temat - niska emisja ”


[Rozmiar: 213889 bajtów]

W tygodniu poprzedzającym uroczystość p. Ewa Łojewska wykonała piękną, a zarazem bardzo wymowną i edukującą dekorację, która wprowadziła w nastrój i tematykę uroczystości poświęconej obchodom Dnia Ziemi.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Uczniowie zapoznali społeczność szkolną z pojęciem niskiej emisji i jej negatywnymi skutkami oraz działaniami, jakie należy podjąć, aby ją ograniczyć. Podczas ekologicznej lekcji uczniowie przypomnieli, co możemy, a czego nie możemy spalać w kotłach domowych, co emitujemy do atmosfery podczas spalania i jakie negatywne skutki dla organizmu powoduje spalanie śmieci. W trosce o swoje zdrowie i czystość środowiska występujący apelowali o dokonywanie mądrych wyborów sprzyjających redukcji zanieczyszczeń atmosfery. Wtedy wszyscy będziemy mogli cieszyć się czystym powietrzem.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

W studiu telewizyjnym dziennikarz – Maciej Kubeł przeprowadził ciekawą i również pouczającą rozmowę z zaproszonymi gośćmi Panią Lucyną Zieloną / Maja Piechocińska / oraz burmistrzem – Jakubem Czystym /Aleksander Próchnicki / na temat SEGREGACJI ŚMIECI, RECYKLINGU oraz możliwości ograniczenia produkcji śmieci. Natomiast reporterka – Julia Suplicka w sondzie ulicznej sprawdzała wiedzę różnych przedstawicieli społeczeństwa na temat SEGREGACJI ŚMIECI, RECKLINGU oraz sposobów ograniczenia ilości odpadów.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Uroczystość wzbogaciły piękne piosenki przygotowane przez p. Katarzynę Grzybowską. Na zakończenie zgromadzeni obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą obiektów chronionych na terenie Gminy Rzekuń. Nad przebiegiem całej uroczystości czuwała p. Ewa Jolanta Łojewska.


[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]