Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

Spotkanie kolędowe
z księdzem Biskupem Tadeuszem Bronakowskim

[Rozmiar: 213889 bajtów]

W dniu 26 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie kolędowe nauczycieli, wychowawców i katechetów rejonu ostrołęckiego z księdzem Biskupem Tadeuszem Bronakowskim. Cała uroczystość rozpoczęła się Mszą św .w kaplicy pw. Św Wincentego Pallottiego w Laskowcu . Po uroczystej Eucharystii , której przewodniczył ks. Biskup wszyscy udali się do szkoły na dalszą część uroczystości.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Pani dyrektor Małgorzata Pieczyńska powitała szanownych gości: ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, dyrektora Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego w Łomży ks. Zbigniewa Pyskło, proboszcza parafii św. Wojciecha w Ostrołęce ks. Michała Borowskiego ks. Andzeja Narwojsza, Przewodniczącego Rady Miasta pana Jerzego Grabowskiego, wójta Gminy Rzekuń pana Stanisława Godzinę, sekretarza Gminy Rzekuń panią Bożenę Jaskólską, pana Jerzego Pęksę, dyrektorów szkół, wszystkich przybyłych nauczycieli, a także rodziców, którzy wspierali nas swoją pomocą.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po wystąpieniu pani dyrektor rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Trwając jeszcze w atmosferze świąt Bożego Narodzenia wystawione zostały jasełka .Po występie uczniowie klasy V: Maja Piechocińska i Aleksander Próchnicki wraz z panią dyrektor złożyli wszystkim gościom noworoczne życzenia na rok 2016, zaś na ręce księdza Biskupa wręczyli kwiaty.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Przyszedł też czas na przemówienia. Pani dyrektor podziękowała za przygotowanie części artystycznej nauczycielom oraz uczniom, a następnie skierował do nas swoje słowo po raz kolejny ks Biskup Tadeusz Bronakowski. Zachęcał on wychowawców do miłosierdzia w tym szczególnym Roku, a także przypomniał o Światowych Dniach Młodzieży, które będą miały miejsce w lipcu tego roku w Krakowie. Prosił, abyśmy nie pozostawiali naszych uczniów osamotnionych i bezbronnych wobec moralnego chaosu, którym coraz bardziej wypełnia dzisiejszy świat. Mówił: ”Pokazujmy, że Bóg jest Miłosierny, każdemu daje szansę i każdego wzywa do nieustannego nawracania, a więc wydobywania piękna i dobra człowieka, pokonywania własnych słabości”.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Nie zabrakło też przemówień innych gości. Wójt Gminy pan Stanisław Godzina wyraził również swoją radość ze spotkania na terenie Gminy Rzekuń. Wręczył również ks Biskupowi książkę opisującą 600 lecie parafii Rzekuń . Głos zabrali również inni goście: przewodniczący Rady Miasta pan Jerzy Grabowski oraz proboszcz parafii św. Wojciecha w Ostrołęce ks. Michał Borowski. Mieliśmy zaszczyt usłyszeć wiele miłych słów na temat naszej szkoły, a także małych aktorów i wiele życzeń na ten trwający Nowy Rok. W tej miłej atmosferze rozpoczęliśmy wspólnego kolędowanie. Na koniec pani dyrektor zachęciła wszystkich do zwiedzania naszej rozbudowanej szkoły. W tak miłej atmosferze przy poczęstunku, odbyło się uroczyste Spotkanie Kolędowe.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

EB

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]