Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie pierwszaków

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

W dniu 13 października 2015r. odbyła się w naszej szkole bardzo ważna uroczystość. Przygotowany program artystyczny był nieco inny niż dotychczas. Składał się z dwóch części. Pierwsza z nich była poświęcona nauczycielom, pracownikom szkoły oraz osobom związanym z oświatą. Nie zabrakło pięknie recytowanych wierszy i wspaniałych piosenek. Występ uświetniły dziewczynki z III klasy, które zaprezentowały układ z pomponami do piosenki „Szkolny rock and roll”


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Druga część uroczystości była poświęcona pierwszakom, podczas której dzieci złożyły ślubowanie i zostały pasowane na uczniów.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Najpierw odbyły podróż do czterech krain: krainy muzyki, krainy pracy, krainy miłości i krainy mądrości. Z każdej podróży musiały przynieść symbol danej krainy. Dopiero wtedy dobra wróżka mogła odczarować dzieci. Występ został nagrodzony gromkimi brawami. Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Pieczyńska stwierdziła, że dzieci zdały egzamin i mogą przystąpić do ślubowania. W poczet braci uczniowskiej zostało przyjętych 17 dzieci.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, które wręczyła sekretarz Gminy Rzekuń Pani Bożena Jaskólska. Rodzice pierwszaków złożyli podziękowania wychowawczyni Pani Elżbiecie Lesiuk oraz Pani Dyrektor.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Nauczycielom , pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom uczniowie wręczyli kwiaty i samodzielnie wykonane serduszka w podzięce „za trud, za uśmiech, za serce”.


EL i AB

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]