Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

ROZSTRZYGNIĘCIE
SZKOLNYCH KONKURSÓW O PATRONIE

Z okazji zbliżającego się Dnia Patrona, który każdego roku obchodzimy 27 września, w dniu rocznicy śmierci księdza Antoniego Pęksy ogłoszono w szkole dwa konkursy: konkurs literacki na wiersz o patronie dla uczniów z klas IV-VI oraz konkurs plastyczny pod hasłem „Ksiądz Antoni Pęksa w naszych oczach” dla uczniów z klas I-VI. Prace literackie wpływały do Pani Katarzyny Grzybowskiej, a prace plastyczne do Pani Urszuli Majkowskiej. 24 września 2014r. na apelu szkolnym, po dużej przerwie ogłoszono wyniki konkursów.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Przewodnicząca komisji oceniającej wiersze, Pani Katarzyna Grzybowska ogłosiła wyniki konkursu literackiego, a Pani Urszula Majkowska, przewodnicząca komisji oceniającej prace plastyczne, ogłosiła wyniki konkursu plastycznego.


konkurs literacki klas IV – VI
I miejsce Dominika Misiak, uczennica klasy VI,
II miejsce Julia Pupek, uczennica klasy V,
III miejsce Izabela Duszak, uczennica klasy VI,

konkurs plastyczny klas I – VI
I miejsce Dominika Misiak, uczennica klasy VI,
II miejsce Kinga Perzanowska, uczennica klasy V,
III miejsce Magdalena Kowalska, uczennica klasy III,

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Nagrody laureatom wręczały przewodniczące konkursów oraz dyrektor szkoły, Pani Małgorzata Pieczyńska. Pani dyrektor podziękowała wszystkim uczestnikom konkursów za wysiłek włożony w przygotowanie prac, pogratulowała sukcesu laureatom i zachęcała wszystkich do aktywnego udziału w kolejnych konkursach. Celem konkursu było przybliżenie uczniom sylwetki patrona szkoły, propagowanie wartości, które wyznawał i przekazywał w swoim życiu oraz rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Prace konkursowe zostały wywieszone na tablicy na holu szkolnym.


UM

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]