Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

DZIEŃ PATRONA
10 ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA
ORAZ OTWARCIE NOWEGO SKRZYDŁA SZKOŁY

Dzisiejszy dzień 26 września 2014r. to jeden z dni, które przejdą do historii szkoły. To właśnie dzisiaj obchodziliśmy 10 rocznicę nadania szkole imienia księdza Antoniego Pęksy, 17 rocznicę śmierci naszego patrona oraz otwarcie i poświęcenie nowego skrzydła szkoły.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej, która została odprawiona w kaplicy pod wezwaniem świętego Wincentego Pallotiego w Laskowcu. Mszę celebrowali proboszcz parafii św. Wojciecha w Ostrołęce, ksiądz Marcin Walicki oraz opiekun kaplicy w Laskowcu, ksiądz Andrzej Narwojsz.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

We mszy świętej uczestniczyła cała społeczność naszej szkoły, poczty sztandarowe i dyrektorzy wszystkich szkół z terenu Gminy Rzekuń, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz mieszkańcy Laskowca.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Uroczystości szkolne rozpoczęły się od powitania przybyłych oraz uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego skrzydła szkoły. Na znak otwarcia i oddania do użytku nowego skrzydła szkoły nastąpiło przecięcie wstęgi, której dokonali:


[Rozmiar: 213889 bajtów]

• Pan Stanisław Kubeł, Starosta Powiatowy
• Pan Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń
• Pan Edward Gryczka, Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń
• Pani Małgorzata Pieczyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. A. Pęksy w Laskowcu
• Pani Wioleta Pupek, Przewodnicząca Rady Rodziców
• Julia Pupek, przedstawicielka uczniów

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Nowy budynek oraz krzyże do klas poświęcił ksiądz proboszcz Marcin Walicki.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Następnie goście udali się do nowego budynku szkoły, po zwiedzeniu którego zajęli miejsca na uroczyście przygotowanym holu szkolnym. Aby upamiętnić wydarzenie sprzed 10 lat, kiedy to nadano szkole imię księdza Antoniego Pęksy, społeczność szkolna, lokalni przedsiębiorcy i rodzina księdza ufundowali tablicę pamiątkową, której odsłonięcia dokonali bratankowie księdza Antoniego, Pan Jerzy Pęksa oraz Pan Krzysztof Pęksa. Po odsłonięciu tablicy delegacja uczniów złożyła pod tablicą kwiaty i zapaliła znicz. Członkami delegacji byli: Krystyna Podsiadlik, uczennica klasy IV oraz Błażej Kuliś, uczeń klasy V. W imieniu rodziny księdza Antoniego kwiaty pod tablicą złożyli jego bratankowie, Panowie Krzysztof i Jerzy Pęksa.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, Pani Małgorzata Pieczyńska. W swoim przemówieniu Pani dyrektor powitała przybyłych gości, uczniów, nauczycieli, rodziców.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Od przybyłych gości usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, życzeń i gratulacji. Pan Stanisław Kubeł, Starosta Powiatu w swoim przemówieniu podkreślił, że nasza szkoła jest jego zdaniem jedną z najpiękniejszych szkół w całym powiecie.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Wójt Gminy Rzekuń, Pan Stanisław Godzina podkreślił ogromne zaangażowanie w budowę i wystrój szkoły dyrektor, Pani Małgorzaty Pieczyńskiej. Podkreślił też, jak ważne jest inwestowanie w młodzież i dzieci, gdyż ziarno, które dzisiaj posiejemy wyda plony za kilka lub kilkanaście lat. Pan wójt życzył wszystkim dobrego samopoczucia w szkole i obiecał oddanie nowej sali gimnastycznej na 1 września 2015 roku.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po przemówieniach, życzeniach i podziękowaniach padła komenda „Baczność”, po czym przy dźwięku werbli wyprowadzono poczty sztandarowe i rozpoczęła się część artystyczna. Prowadzącą uroczystość była Dominika Misiak, uczennica klasy VI. W wykonaniu uczniów naszej szkoły, których do występu przygotowała Pani Katarzyna Grzybowska, wysłuchaliśmy pięknego montażu słowno – muzycznego, którego tematyka dotyczyła patrona, Księdza Antoniego Pęksy, oddania nowego budynku szkolnego oraz historii naszej szkoły. W rolę księdza Antoniego wcielił się uczeń klasy szóstej, Szymon Suplicki.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Multimedialną historię naszej szkoły zaprezentowali nasi absolwenci, Natalia Mróz i Mateusz Opęchowski.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po pięknej i wzruszającej uroczystości uczniowie rozeszli się do domów, a goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

UM

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]