Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

W drogę! Wakacyjny pociąg rusza…

[Rozmiar: 213889 bajtów]

26 czerwca 2015 r. o godzinie 1000 odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Prowadząca Maja Piechocińska powitała zaproszonych gości, rodziców, pracowników szkoły i uczniów. Na początku tradycyjnie wprowadzony został Sztandar Szkoły i odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Po nim nastąpiło przekazanie sztandaru. Uczniów klasy szóstej zastąpili w poczcie: Błażej Kuliś, Magdalena Mielnicka i Kinga Perzanowska z klasy piątej. Ustępujący poczet odmaszerował.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Na scenę wkroczyli kończący szkołę podstawową uczniowie klasy szóstej, którzy złożyli ślubowanie. Po nich głos zabrała dyrektor szkoły pani Małgorzata Pieczyńska. W swoim przemówieniu podsumowała kończący się rok szkolny i życzyła wszystkim wspaniałych, bezpiecznych wakacji. Do zebranych zwrócili się również w kilku słowach ksiądz Andrzej Narwojsz i Wójt Gminy Rzekuń pan Stanisław Godzina, wspominając czasy, kiedy sami uczęszczali do szkoły. Część oficjalna dobiegła końca, Poczet Sztandarowy został wyprowadzony.


[Rozmiar: 213889 bajtów]


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Prowadząca zaprosiła wszystkich do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez klasę szóstą, żegnającą szkolne progi. Występom uczniów towarzyszyła prezentacja zdjęć szóstoklasistów dokumentująca ich szkolną przygodę. Na zakończenie uczniowie klasy szóstej podziękowali pracownikom szkoły, wręczając im kwiaty. Oliwia Twardziak z klasy piątej pożegnała odchodzących kolegów i koleżanki, a piątoklasiści wręczyli im drobne upominki.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Następnie pani dyrektor wraz z wychowawczynią klasy szóstej wręczyła świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i dyplomy absolwenta szkoły podstawowej. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Nagród Patrona dwóm uczennicom, które spełniły warunki jej przyznania. Otrzymały je Dominika Misiak (średnia ocen 5,64) i Izabela Duszak (średnia ocen 5,27). Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Pieczyńska wręczyła też uczniom klas IV – VI świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za wyniki w nauce uczniom klasy drugiej i trzeciej, listy gratulacyjne dla rodziców, nagrody za różnego rodzaju działalność uczniów na rzecz szkoły oraz podziękowania dla rodziców za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po rozdaniu nagród i dyplomów o zabranie głosu poproszono zastępcę przewodniczącej Rady Rodziców panią B. Podsiadlik, która podziękowała wszystkim pracownikom szkoły i rodzicom za pracę w roku szkolnym 2014/2015.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Przed rozejściem się do klas na spotkania z wychowawcami zebrani obejrzeli krótki występ muzyczny uczniów, którzy wykonali na bum bum rurkach melodię „Kiedy święci idą do nieba”. Na zakończenie prowadząca życzyła wszystkim uczestnikom uroczystości pogodnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji oraz zasłużonego odpoczynku.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Do zobaczenia we wrześniu!!!


KG

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]