Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

PASOWANIE NA UCZNIA KLASY I

[Rozmiar: 213889 bajtów]

W dniu 22.10.2013 roku w naszej szkole odbyło się PASOWANIE NA UCZNIA KLASY I. Brać szkolna powiększyła się o 10 uczniów: Mikołaja Boruch, Amelię Gajda, Karola Górskiego, Krzysztofa Kalenik, Garielę Kandybowicz, Mateusza Kucharczyka, Zuzannę Połatajko, Zofię Próchnicką, Magdalenę Stefańską, Amelię Wielgolińską. Czworo z nich to sześciolatki.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Zgodnie z tradycją szkoły pierwszaki musiały wykazać się umiejętnością recytowania wierszy, śpiewania piosenek oraz wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa, życia społecznego i przyrodniczego. Ich własnoręcznie wykonane portrety były ozdobą a jednocześnie dekoracją uroczystości. Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Pieczyńska powiedziała, że pierwszy egzamin został zdany śpiewająco.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Pierwszaki złożyły ŚLUBOWANIE na sztandar szkoły w obecności całej społeczności szkolnej-uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, oraz przybyłego gościa Wójta Gminy Rzekuń Pana Stanisława Godziny.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

PASOWANIA NA UCZNIA KLASY I dokonała Pani Dyrektor Małgorzata Pieczyńka wielkim ołówkiem. Życzyła pierwszakom wiele radości podczas zdobywania wiedzy. Wychowawczyni Pani Anna Bałon wręczyła pamiątkowe dyplomy.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Rodzice uczniów klasy I podziękowali pani dyrektor oraz wychowawczyni za przygotowanie ich dzieci do tej ważnej chwili w życiu każdego ucznia jakim jest ŚLUBOWANIE i PASOWANIE. Życzyli swoim pociechom ciekawej i owocnej podróży w świat wiedzy.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Życzenia w formie własnoręcznie przygotowanych laurek przekazali klasie I i wychowawczyni również uczniowie klasy II i III. Do życzeń przyłączył się również Wójt Gminy Rzekuń Pan Stanisław Godzina. Życzył wielu sukcesów i wyraził radość z uczestnictwa w tym ważnym momencie w życiu całej społeczności naszej szkoły.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

Rodzice dzieci trzy i cztero letnich podziękowali Panu Wójtowi za uruchomienie punktu przedszkolnego umożliwiającego dzieciom dobry start szkolny. Uroczystość zakończyła się wykonaniem pamiątkowych zdjęć oraz spotkaniem przy herbacie.


AB

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]