Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

Rzekuń – Obchody Święta Niepodległości

[Rozmiar: 213889 bajtów]

W tym roku obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zbiegły się z nadaniem gminie herbu, flagi, baneru i pieczęci gminnych, które zostały nadane podczas uroczystej sesji Rady Gminy. Następnie zostały one poświęcone i wręczone przez wójta kierownikom jednostek gminnych. Nasza szkoła reprezentowana była przez: Panią dyrektor Małgorzatę Pieczyńską, przewodniczącą Rady Rodziców Panią Wiolettę Pupek i przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Kamilę Kupis.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny, która została odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu. We mszy wzięły udział poczty sztandarowe wszystkich szkół z terenu gminy jak również jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Licznie przybyli mieszkańcy Rzekunia i okolic.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Następnie uroczystości przeniosły się do sali gimnastycznej Gimnazjum w Rzekuniu, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy. Na korytarzu prowadzącym do miejsca obrad prezentowane były plansze prezentujące historię szkół z terenu Gminy Rzekuń.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Sesja rozpoczęła się odśpiewaniem przez chór gimnazjum hymnu. Podczas obrad radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci gminy głosując jednogłośnie za przyjęciem zaproponowanego projektu.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Uczestnicy sesji mogli wysłuchać dwa referaty. Pierwszy pt. "Historia miejscowości i parafii" wygłosiła dr Małgorzata Lubecka, drugi pt. "Znaczenie symboliki heraldycznej" przedstawił pan Robert Fidura.

WS

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]