Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"


27 czerwca 2014r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Kolorowych Wakacji! – tym hasłem powitała nasza szkoła przybyłych na dzisiejszą uroczystość. O godzinie 10.30 na holu szkolnym rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Na uroczystość przybyli uczniowie, rada pedagogiczna, pracownicy obsługi, rodzice i goście. Spośród zaproszonych gości do szkoły przybyli: Ksiądz Andrzej Narwojsz, opiekun kaplicy im. Św. Wincentego Pallotiego w Laskowcu, Wójt Gminy Rzekuń, Pan Stanisław Godzina, Pan Jerzy Pęksa, bratanek patrona szkoły, księdza Antoniego Pęksy, Pani Teresa Sagała, pracownik Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po odśpiewano hymn państwowy. Po hymnie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru. Chorążego pocztu, Jakuba Kulisia z klasy VI zastąpił uczeń klasy V Adrian Siok. Natomiast uczennicę klasy VI Alicję Gumowską zastąpiła uczennica klasy V Magdalena Opęchowska.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po przekazaniu pocztu na środek wkroczyli tegoroczni absolwenci, uczniowie klasy VI, którzy wyglądali wyjątkowo uroczyście w biretach i z przypiętymi znaczkami absolwenta szkoły. Szóstoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkolny.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Pani dyrektor Małgorzata Pieczyńska w swoim przemówieniu przypomniała najważniejsze wydarzenia szkolne kończącego się roku szkolnego, poinformowała o projektach, do których przystąpiła nasza szkoła zdobywając liczne certyfikaty, pogratulowała sukcesów w różnych konkursach uczniom i podsumowała wyniki ocen z zachowania oraz poszczególnych edukacji.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Pan wójt Stanisław Godzina w swoim wystąpieniu życzył uczniom i nauczycielom udanego, zasłużonego wypoczynku. Usłyszeliśmy też dobre wieści. Od 1 września 2014r. szkoła nasza wzbogaci się o dwie przestronne sale lekcyjne, stołówkę, bibliotekę oraz świetlicę. Wkrótce zostanie też oddana do użytku sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Na koniec swego przemówienia pan wójt zaprosił do Urzędu Gminy Rzekuń na godzinę 13.00 najlepszego absolwenta naszej szkoły wraz z rodzicami, wychowawcą i dyrektorem na galę absolwentów.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po przemówieniach wyprowadzono poczet sztandarowy, po czym na scenę wkroczyli uczniowie klasy piątej. W ich wykonaniu wysłuchaliśmy krótkiej części artystycznej dotyczącej zbliżających się wakacji.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Absolwenci również przygotowali niespodziankę. Przedstawili samodzielnie przygotowaną prezentacje multimedialną, w której zaprezentowali samych siebie oraz podziękowali wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom i zaproszonym gościom. Po prezentacji szóstoklasiści osobiście dziękowali nauczycielom, pracownikom obsługi i zaproszonym gościom wręczając im kwiaty.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Nie zabrakło też bardzo wzruszającej niespodzianki. Do zaśpiewania piosenki „Ostatni dzień z moją klasą” absolwenci zaprosili swoją wychowawczynię, Panią Urszulę Majkowską. Ten wzruszający moment odebrał wielu głos i przyprawił o łzy. Na szczęście tuż obok był chórek szkolny, który wspierał wzruszonych szóstoklasistów w wykonaniu utworu.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Kolejną częścią dzisiejszej uroczystości było wręczenie uczniom dyplomów ukończenia szkoły, świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplomów za działalność na rzecz szkoły oraz podziękowań rodzicom.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Później głos zabrała przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców, Pani Wioleta Pupek. Usłyszeliśmy wiele miłych słów i podziękowań za codzienną ciężką pracę w szkole, wychowanie i nauczanie młodego pokolenia. Życzyła wszystkim zdrowych, wesołych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Jeszcze tylko spotkanie z wychowawcami w klasach, odebranie świadectw i już WAKACJE.

UM

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]