Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

JASEŁKA

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Dnia 20 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Laskowcu odbyły się jasełka z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas : ksiądz Andrzej Narwojsz, wójt gminy Rzekuń pan Stanisław Godzina, radny pan Andrzej Gierwatowski oraz przedstawiciele rodziców.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po uroczystym powitaniu rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas IV – VI pod opieką pani Ewy Białobrzeskiej. Treści, które zostały przedstawione oraz kolędy w wykonaniu naszego chórku szkolnego pod kierunkiem pani Katarzyny Grzybowskiej, miały wprowadzić wszystkich w atmosferę zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrała dyrektor szkoły pani Małgorzata Pieczyńska, która podziękowała uczniom i nauczycielom za inscenizację. Złożyła również wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Głos również zabrali nasi szanowni goście: wójt gminy Rzekuń pan Stanisław Godzina oraz ksiądz Andrzej Narwojsz, którzy również złożyli wszystkim zebranych jak najlepsze życzenia świąteczne.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Ksiądz Andrzej zaprosił również uczniów naszej szkoły do wystawienia jasełek w Kościele w Laskowcu, które odbędą się 05 stycznia 2014 roku. Po przedstawieniu uczniowie rozeszli się do domów na przerwę świąteczną, zaś nauczyciele i zaproszeni goście na spotkanie opłatkowe.

EB

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]