Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

Dzień Patrona - wizyta ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego

[Rozmiar: 213889 bajtów]

W dniu 27.09.2012r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 15 rocznicy śmierci ks. A. Pęksy, połączona z wizytą w szkole Jego Ekscelencji ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. W uroczystości wzięło udział wielu gości: Sekretarz Gminy Rzekuń pan K. Żebrowskiego, dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu, pani H. Napiórkowska, siostra ks. Antoniego, ani A. Leszczyńska wraz z rodziną oraz bratanek pan Jerzy Pęksa, proboszcz parafii w Wojciechowicach ks. M. Walicki wraz z ks. A. Misiunem, a także przyjaciele szkoły pani T. Chrostowska, pani Cz. Lewandowska, pan W. Olszewski, pani T. Sagała oraz przedstawiciel Rady Rodziców i licznie przybyli goście. Pani dyrektor M. Pieczyńska powitała dostojnych gości. Słowa powitania do ks. Biskupa skierowali również uczniowie, którzy zapewniali, iż szkoła żyje Bogiem i stwarza wiele okazji ku temu, aby wyrażać swoją wiarę w konkretnym czynach i słowach w codziennym życiu.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Następnie starsi uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przedstawiający wartość promowane przez naszego patrona: patriotyzm i miłość bliźniego, pochylanie się nad każdym człowiekiem. Po przedstawieniu głos zabrał ks. Biskup. Wyraził swoją radość, iż szkoła wybrała tak wspaniałego patrona. Zachęcał do naśladowania ks. Antoniego poprzez szerzenie miłości do bliźnich, a następnie udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym na uroczystości.

[Rozmiar: 213889 bajtów]

Krótkie wspomnienie również wygłosiła pani Chrostowska, która przypominała o dwunastu latach katechizacji prowadzonej przez ks. Antoniego w jej domu. Pan Leszczyński dziękował za zaproszenie na uroczystość oraz wyraził swoją radość, iż ks. Antoni patronuje naszej szkole. Pani Irena Cyran, emerytowana dyrektor, wspomniała także historię nadania imienia ks. A. Pęksy szkole w Laskowcu. Głos zabrał również sekretarz Gminy pan K. Żebrowski. Na zakończenie uroczystości ks. Biskup T. Bronakowski spotkał się z Radą Pedagogiczną, pracownikami oraz Radą Rodziców.

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]