Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Kalendarz
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

Okruchy Historii


Wypisy z kronik szkolnych

1920 – uruchomienie punktu szkolnego w Laskowcu

1 IX 1939 – wybuch II wojny światowej

1 IX 1947 – ponowne uruchomienie szkoły

1958 – powołanie Komitetu Budowy Szkoły

1959 – rozpoczęcie budowy szkoły

[Rozmiar: 11453 bajtów]

1 IX 1963 – rozpoczęcie nauki w nowym budynku

[Rozmiar: 37800 bajtów]

2002 – podjęcie decyzji przez władze samorządowe o rozbudowie szkoły

2003 – rozpoczęcie prac budowlanych

30 IV 2004 nadanie szkole imienia Księdza Antoniego Pęksy

[Rozmiar: 32604 bajtów]

1 IX 2004 – rozpoczęcie nauki w nowo wybudowanym skrzydle szkoły

[Rozmiar: 32604 bajtów]

1 VII 2013 – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej

[Rozmiar: 32604 bajtów]

26 IX 2014 – 10 rocznica nadania imienia szkole i otwarcie nowego
skrzydła z zapleczem dydaktycznym

[Rozmiar: 32604 bajtów]

20 X 2015 – oficjalne oddanie do użytku sali gimnastycznej

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]