Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

Obszar 5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Zadanie 2. – Zajęcia SKS prowadzący - Zbigniew Śmiarowski

Nasza szkoła nie posiada sali gimnastycznej (sala w budowie). Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są na korytarzach szkolnych, boisku lub w terenie. Uczniowie korzystają z sali gimnastycznej podczas zajęć SKS - u dzięki życzliwości pobliskiego Zakładu Poprawczego. Zajęcia koła sportowego odbywają się raz w tygodniu w środę w wymiarze dwóch godzin tygodniowo zgodnie z założeniami ujętymi w planie. Możliwość korzystania z sali gimnastycznej sprzyja rozwojowi fizycznemu oraz pozwala na lepsze przygotowanie uczniów do zawodów sportowych. Uczniowie mogą uprawiać te dyscypliny, gdzie wymagana jest sala gimnastyczna.[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]