Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

Obszar 5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Zadanie 3. – Rajd rowerowy organizator - Zbigniew Śmiarowski

W dniu 20 marca 2014 roku odbył się rajd rowerowy na „Rogal”- określenie lokalne, urokliwy teren w kształcie rogala leżący nad rzeką Narwią w starym dorzeczu we wsi Laskowiec. W rajdzie wzięło udział 9 uczniów z klasy IV. Rajd odbył się w godzinach popołudniowych 15.00-17.00. Celem rajdu było wzmacnianie kondycji fizycznej, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania zasad ruchu drogowego, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, dostrzeganie piękna rodzimego krajobrazu. Trasa rajdu – 8km: boisko szkolne, ul. Szkolna, ul. Długa, ul. Leśna, Rogal. Atrakcją rajdu były: postój z piknikiem, zabawa terenowa- podchody, podziwianie nadnarwiańskiego krajobrazu z klifowego brzegu Narwi. Uczestnikom rajdu dopisywał dobry humor i apetyt.


[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 213889 bajtów]

[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]