Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Kalendarz
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
Zestaw podręczników
  Rekrutacja
Karty zgłoszeń
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Szkoła współpracy"

O SZKOLE


Szkoła Podstawowa im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu jest placówką publiczną, którą kieruje mgr Małgorzata Pieczyńska. Łącznie uczy się w niej 70 uczniów w sześciu oddziałach klasowych oraz 17 w oddziale przedszkolnym. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rzekuń.

Naszą szkołę wyróżnia przyjazna atmosfera, bardzo dobre wyniki nauczania, nauka języka angielskiego od klasy zero, oraz indywidualne i życzliwe podejście do problemów ucznia.

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka, umożliwiamy uczniom uczestnictwo w wielu kołach zainteresowań oraz pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Bierzemy udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, w szkole działa zespół wokalny, wystawiamy przedstawienia teatralne, szerzymy wiedzę o regionie kurpiowskim, poznajemy nasz kraj, redagujemy gazetkę szkolną „Echo Laskowca”.

Szczególny nacisk kładziemy na działania proekologiczne oraz prozdrowotne. Współpracujemy z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami promującymi ekologię, zdrowie i bezpieczeństwo.

Cele szkoły:
- prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania niezbędnych umiejętności
- umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów
- rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej
- wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka
- rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia
- zachęcanie uczniów do samokształcenia
- ułatwianie uczestnictwa w kulturze, sztuce, kulturze fizycznej i sporcie
- rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi

Absolwent naszej szkoły jest:
- ciekawy świata, ale też krytyczny
- otwarty, asertywny
- odpowiedzialny i rozważny
- uczciwy, prawy, prawdomówny
- kulturalny, taktowny, szanujący innych
- krytyczny wobec siebie i innych
- twórczy
[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]